Ondergrond

Niet elke ondergrond is geschikt om te kaleien. Afhankelijk over welke ondergrond we spreken, kan er gekaleid worden of niet. Ondergronden zoals baksteen, zuiver beton, sommige pleisters etc. zijn mineraal en zijn dus geschikt om te kaleien.

Een ondergrond is zuigend wanneer deze bij bevochtiging het water absorbeert en een tijd lang blijft absorberen.
Indien een 1/2 glas water op 1,5 m hoogte op de gevel wordt uitgegoten, mogen er geen lange aflopers optreden. Men moet na 5-15 sec. de glinstering van vocht zien wegtrekken en er blijft dan een donkere aftekening zichtbaar.

Mocht de ondergrond niet of slecht zuigend zijn, kan KALEI ADDITIEF toegevoegd worden. Het additief zorgt voor een betere hechting op geschilderde ondergronden te bekomen. Maar de hechting van de nieuwe laag kalei is maar zo goed als de hechting van de onderliggende oude verflagen.

Schilderen op een bestaande verflaag houdt altijd risico's in en het is de verantwoordelijkheid van de uitvoerder om in samenspraak met de opdrachtgever het risico in te schatten.

 

Additief voor KALEI

Additief voor KALEI (KA101), wanneer de KALEI op niet zuigende ondergronden wordt aangebracht.

Dit additief zorgt voor een verbeterde hechting op gladde, niet zuigende ondergronden. Wat geschilderde ondergronden betreft, komen alleen goed hechtende verflagen in aanmerking en dient uiteraard ook de hechting van alle onderliggende lagen goed te zijn.
Dit additief kan ook de hechting op slecht zuigende ondergronden verbeteren, maar biedt geen oplossing op verzadigde ondergronden, of ondergronden behandeld met waterafstotende producten (bv. siloxanen)

Kalei aangebracht op oude verflagen zorgt voor een extra belasting op de oude verflaag door het gewicht en het vochtvasthoudend karakter van de kalei.

Het beoordelen van de bestaande verflagen is de verantwoordelijkheid van de uitvoerder. In geval van twijfel over de bestaande verf, dient deze verwijderd te worden. Alleen in overleg met de opdrachtgever, kan eventueel anders besloten worden.

KALEI ADDITIEF kan een oplossing bieden wanneer men de oude verf niet wil verwijderen , maar de hechting van KALEI zal steeds beter zijn op een zuigende ondergrond.

Bestaande verflagen dienen in goede staat te zijn, loszittende verf moet verwijderd worden. Beschadigde verf waarin scheurtjes etc. zichtbaar zijn, zal sneller vocht doorlaten na het kaleien, waarbij het risico bestaat dat de onderliggende verf versneld zal loskomen.
Kalei niet gebruiken op niet-alkali bestendige verf en kalkverf.
Indien de ondergrond bestaat uit zuigende en niet zuigende oppervlakken, vooraf de inzuiging homogeniseren door de zuigende oppervlakken met Stoopen & Meeûs Stucprimer te behandelen.